13-15 metų grupės

Šio amžiaus vaikams siūlome rinktis užsiėmimus kurie vyksta 2 arba 3 kartus per savaitę ir trunka 75 minutes. Akademijoje vyksta sustiprintos ir pažengusiųjų grupės, kuriose vaikai mokosi nebe pirmus metus. Kitos grupės formuojamos naujai, todėl galima pasirinkti patogiausią laiką pomokyklinėse grupėse.

Kiekvienoje grupėje mokome lankstumo pratimų, taisyklingos laikysenos ir stovėsenos, visų rankų ir kojų pozicijų, šuoliukų, koordinacijos, muzikalumo, improvizacijos meno, šokio poroje ir grupėje bei baleto žingsnelių diagonalėje. Stipriname įvairias raumenų grupes, intensyviai dirbame prie atramos ir salės viduryje. Galima koncertinė veikla.

Olandų g. grupių informacija:

13-15 metų grupė A (3k/sav. SUSTIPRINTA, PAŽENGUSIŲJŲ GRUPĖ)
I, III ir V 16:00-17:15 val. (trukmė 75 min.)
Kaina 55 EUR/mėn.
Vadovės: Neli Beliakaitė ir Hilda Palkovskytė

13-15 metų grupė B (2k/sav . PAŽENGUSIŲJŲ GRUPĖ)
II ir IV 16:00-17:15 val. (trukmė 75 min.)
Kaina 42 EUR/mėn.
Vadovė: Neli Beliakaitė

Ukmergės g. grupių informacija:

13-15 metų grupė A (3k/sav. NAUJA SUSTIPRINTA GRUPĖ)
I, III ir V 16:00-17:15 val. (trukmė 75 min.)
Kaina 55 EUR/mėn.
Vadovė: Vita Nalivaikienė

13-15 metų grupė B (2k/sav. NAUJA GRUPĖ)
II ir IV 16:00-17:15 val. (trukmė 75 min.)
Kaina 42 EUR/mėn.
Vadovė: Vita Nalivaikienė