17 ir vyresnių grupės

Šias grupes rekomenduojame 17-30 metų vyrams ir moterims, kurie jau turi baleto pagrindus (yra šokę baletą) ir nori juos gilinti toliau. Užsiėmimai trunka 90 minučių ir vyksta 2 kartus per savaitę.

Kiekvienoje grupėje mokome lankstumo pratimų, taisyklingos laikysenos ir stovėsenos, visų rankų ir kojų pozicijų, šuoliukų, koordinacijos, muzikalumo, baleto žingsnelių diagonalėje, stipriname įvairias raumenų grupes.  Intensyviai dirbame prie atramos ir salės viduryje. Galima koncertinė veikla bei papildomos puantų pamokos.

 

Olandų g. grupių informacija:

17 ir vyresnių grupė A (2k/sav. SUSTIPRINTA, PAŽENGUSIŲJŲ GRUPĖ)
I ir III 20:00-21:30 (trukmė 90 min.)
Kaina 50 EUR/mėn.
Vadovė: Neli Beliakaitė

17 ir vyresnių grupė B (2k/sav. PAŽENGUSIŲJŲ GRUPĖ)
II ir IV 20:15-21:45 (trukmė 90 min.)
Kaina 50 EUR/mėn.
Vadovė: Hilda Palkovskytė

Ukmergės g. grupių informacija:

Šios grupės nerenkamos, žiūrėkite grafą „Suaugusiųjų grupės“