7-9 metų grupės

Šio amžiaus vaikams siūlome rinktis užsiėmimus kurie vyksta 2 arba 3 kartus per savaitę. Akademijoje vyksta sustiprintos ir pažengusiųjų grupės, kuriose vaikai mokosi nebe pirmus metus. Kitos grupės formuojamos naujai, todėl tėveliai gali pasirinkti jiems patogiausią laiką ir atvesti vaikus į pomokyklinę ar  vakarinę grupes.

Kiekvienoje grupėje mokome lankstumo pratimų, taisyklingos laikysenos ir stovėsenos, visų rankų ir kojų pozicijų, šuoliukų, koordinacijos, muzikalumo, improvizacijos, šokio poroje ir grupėje, baleto žingsnelių diagonalėje. Stipriname įvairias raumenų grupes, intensyviai dirbame prie atramos ir salės viduryje. Galima koncertinė veikla.

 

Olandų g. grupių informacija:

7-9 metų grupė A (3k/sav. SUSTIPRINTA, PAŽENGUSIŲJŲ GRUPĖ)  Vietų nebėra 
I, III 18:15-19:15 val. (trukmė 60 min.) ir V 17:30-18:15. (trukmė 45 min.)
Kaina 54 EUR/mėn.
Vadovės: Neli Beliakaitė ir Hilda Palkovskytė

7-9 metų grupė B (2k/sav. PAŽENGUSIŲJŲ GRUPĖ)
I ir III 18:15-19:15 val. (trukmė 60 min.)
Kaina 40 EUR/mėn.
Vadovė: Audronė Dirsytė

7-9 metų grupė C (2k/sav. PAŽENGUSIŲJŲ GRUPĖ)
II ir IV 18:15-19:15 val. (trukmė 60 min.)
Kaina 40 EUR/mėn.
Vadovė: Neli Beliakaitė

7-9 metų grupė D (2k/sav. NAUJA GRUPĖ)  Vietų nebėra 
II ir IV 19:15-20:15 val. (trukmė 60 min.)
Kaina 40 EUR/mėn.
Vadovė: Hilda Palkovskytė

7-9 metų grupė E (1k/sav. NAUJA GRUPĖ)
V 16:30-17:30 val. (trukmė 60 min.)
Kaina 28 EUR/mėn.
Vadovė: Kristina Markevičiūtė

Ukmergės g. grupių informacija:

7-9 metų grupė A (3k/sav. NAUJA SUSTIPRINTA GRUPĖ) Vietų nebėra
I, III ir V 18:15-19:15 val. (trukmė 60 min.)
Kaina 54 EUR/mėn.
Vadovė: Vita Nalivaikienė

7-9 metų grupė B (2k/sav. NAUJA GRUPĖ) Vietų nebėra
II ir IV 18:15-19:15 val. (trukmė 60 min.)
Kaina 40 EUR/mėn.
Vadovė: Vita Nalivaikienė

7-9 metų grupė C (2k/sav. NAUJA GRUPĖ) Vietų nebėra
I ir III 19:15-20:15 val. (trukmė 60 min.)
Kaina 40 EUR/mėn.
Vadovė: Vita Nalivaikienė

7-9 metų grupė D (2k/sav. NAUJA GRUPĖ) Pamokos nuo spalio mėn.
I ir III 19:00-20:00 val. (trukmė 60 min.)
Kaina 40 EUR/mėn.
Vadovė: Ramona Matulionienė

7-9 metų grupė E (2k/sav. NAUJA GRUPĖ) Pamokos nuo spalio mėn.
II ir IV 19:00-20:00 val. (trukmė 60 min.)
Kaina 40 EUR/mėn.
Vadovė: Ramona Matulionienė

7-9 metų grupė F (2k/sav. NAUJA GRUPĖ) Pamokos nuo spalio mėn.
II ir IV 18:10-19:00 val. (trukmė 50 min.)
Kaina 38 EUR/mėn.
Vadovė: Ramona Matulionienė

Title

$ 99