Suaugusiųjų grupės

Šias baleto grupes rekomenduojame moterims ir vyrams. Užsiėmimai trunka 90 minučių ir vyksta 1 ar 2 kartus per savaitę. Akademijoje vyksta sustiprintos ir pažengusiųjų grupės – prie šių grupių rekomenduojame prisijungti tiems, kurie jau turi baleto pagrindus (yra šokę baletą) ir nori juos gilinti toliau. Kitos grupės formuojamos naujai, todėl kviečiame visus, kurie domisi baletu ir nori žengti pirmus jo žingsnelius. Esant poreikiui yra galimybė lankyti ir kelias pasirinktas grupes.

Kiekvienoje grupėje mokome lankstumo pratimų, taisyklingos laikysenos ir stovėsenos, visų rankų ir kojų pozicijų, šuoliukų, koordinacijos, muzikalumo, baleto žingsnelių  diagonalėje, stipriname įvairias raumenų grupes. Intensyviai dirbame prie atramos ir salės viduryje. Galima koncertinė veikla ir darbas ant puantų.

Olandų g. grupių informacija:

Suaugusiųjų grupė B (2k/sav. PAŽENGUSIŲJŲ GRUPĖ)
I ir III 20:00-21:30 (trukmė 90 min.)
Kaina 50 EUR/mėn.
Vadovė: Aušra Gineitytė

Suaugusiųjų grupė C (1k/sav. ŠESTADIENINĖ GRUPĖ)
VI 12:00-13:30 (trukmė 90 min.)
Kaina 35 EUR/mėn.
Vadovė: Audronė Dirsytė

Suaugusiųjų grupė D (2k/sav. NAUJA GRUPĖ)
II ir IV 20:15-21:45 (trukmė 90 min.)
Kaina 50 EUR/mėn.
Vadovė: Ada Grincevičiūtė

Ukmergės g. grupių informacija:

Suaugusiųjų grupė A (2k/sav. NAUJA GRUPĖ)
I ir III 20:00-21:30 (trukmė 90 min.)
Kaina 50 EUR/mėn.
Vadovė: Agnė Steponkevičiūtė

Suaugusiųjų grupė B (2k/sav. NAUJA GRUPĖ)
II ir IV 20:15-21:45 (trukmė 90 min.)
Kaina 50 EUR/mėn.
Vadovė: Vesta Gineitytė

Suaugusiųjų grupė C (1k/sav. NAUJA ŠEŠTADIENINĖ GRUPĖ)
VI 12:00-13:30 (trukmė 90 min.)
Kaina 35 EUR/mėn.
Vadovė: Agnė Steponkevičiūtė