Suaugusiųjų grupės

Šias baleto grupes rekomenduojame moterims ir vyrams. Užsiėmimai trunka 90 minučių ir vyksta 1 ar 2 kartus per savaitę. Akademijoje vyksta sustiprintos ir pažengusiųjų grupės – prie šių grupių rekomenduojame prisijungti tiems, kurie jau turi baleto pagrindus (yra šokę baletą) ir nori juos gilinti toliau. Kitos grupės formuojamos naujai, todėl kviečiame visus, kurie domisi baletu ir nori žengti pirmus jo žingsnelius. Esant poreikiui yra galimybė lankyti ir kelias pasirinktas grupes.

Kiekvienoje grupėje mokome lankstumo pratimų, taisyklingos laikysenos ir stovėsenos, visų rankų ir kojų pozicijų, šuoliukų, koordinacijos, muzikalumo, baleto žingsnelių  diagonalėje, stipriname įvairias raumenų grupes. Intensyviai dirbame prie atramos ir salės viduryje. Galima koncertinė veikla ir darbas ant puantų.

Olandų g. grupių informacija:

Suaugusių grupė A (2k/sav. PAŽENGUSIŲ GRUPĖ)
I ir III 19:50-21:20 (trukmė 90 min.)
Mokytojai Voicech Žuromski, Hilda Palkovskytė
Kaina 60 EUR/mėn.

Suaugusių grupė B (2k/sav. PAŽENGUSIŲ GRUPĖ)
II ir IV 19:45-21:20 (trukmė 95 min.)
Mokytoja Ada Grincevičiūtė
Kaina 60 EUR/mėn.

Suaugusių grupė C (2k/sav. NAUJA GRUPĖ)
I ir III 20:15-21:45 (trukmė 90 min.)
Mokytoja Julija Turkina
Kaina 60 EUR/mėn.

Ukmergės g. grupių informacija:

Suaugusiųjų grupė A (2k/sav. PAŽENGUSIŲ GRUPĖ)
I ir III 19:45-21:15 (trukmė 90 min.)
Mokytoja Agnė Steponkevičiūtė
Kaina 60 EUR/mėn.

Suaugusiųjų grupė B (2k/sav. NAUJA GRUPĖ)
II ir IV 19:45-21:15 (trukmė 90 min.)
Mokytoja Živilė Junevičiūtė
Kaina 60 EUR/mėn

Šiuolaikinis šokis (2k/sav. NAUJA SUAUGUSIŲ GRUPĖ) Nuo spalio 1 d. 
I ir III 19:10 – 20:25 val. (trukmė 75 min.)
Mokytoja Sigita Dailydaitė
Kaina 60 EUR/mėn.