10-13 metų grupės

Šio amžiaus vaikams siūlome rinktis užsiėmimus kurie vyksta 1, 2 arba 3 kartus per savaitę ir trunka 75 arba 60 minučių. Akademijoje vyksta sustiprintos ir pažengusiųjų grupės, kuriose vaikai mokosi nebe pirmus metus. Kitos grupės formuojamos naujai, todėl tėveliai gali pasirinkti jiems patogiausią laiką ir atvesti vaikus į pomokyklinę, vakarinę ar šeštadieninę grupes.

Kiekvienoje grupėje mokome lankstumo pratimų, taisyklingos laikysenos ir stovėsenos, visų rankų ir kojų pozicijų, šuoliukų, koordinacijos, muzikalumo, improvizacijos meno, šokio poroje ir grupėje bei baleto žingsnelių diagonalėje. Stipriname įvairias raumenų grupes, intensyviai dirbame prie atramos ir salės viduryje. Galima koncertinė veikla.

Olandų g. grupių informacija:

10-13 metų grupė A (3k/sav. SUSTIPRINTA, PAŽENGUSIŲ GRUPĖ)
II, IV 16:00-17:15val. (trukmė 75 min.) ir V 15:10-16:10  (trukmė 60 min.)
Mokytoja II, IV Saulė Aidukaitė
, V Hilda Palkovskytė
Kaina 69 EUR/mėn.

10-13 metų grupė B (2k/sav. NAUJA GRUPĖ) Vietų nėra
I ir III 18:50-20:00 val. (trukmė 70 min.)
Mokytoja Ada Grincevičiūtė
Kaina 58 EUR/mėn.

10-13 metų grupė C (2k/sav. PAŽENGUSIŲ GRUPĖ) Vietų nėra
I ir III 15:00-16:00 val. (trukmė 60 min.)
Mokytoja Inga Cibulskytė
Kaina 56 EUR/mėn.

Ukmergės g. grupių informacija:

10-13 metų grupė B (2k/sav. NAUJA IR PAŽENGUSIŲ GRUPĖ)
II ir IV 15:00-16:15 val. (trukmė 75 min.)
Mokytoja Greta Leitonaitė
Kaina 58 EUR/mėn.

10-13 metų grupė C (2k/sav. NAUJA IR PAŽENGUSIŲ GRUPĖ)
II ir IV 18:55-20:10 val. (trukmė 75 min.)
Mokytoja Ūla Girdziušaitė
Kaina 58 EUR/mėn.

10-13 metų grupė E (2k/sav. NAUJA IR PAŽENGUSIŲ GRUPĖ)
I ir III 19:05-20:20 val. (trukmė 75 min.)
Mokytoja Greta Leitonaitė
Kaina 58 EUR/mėn.