Ingrida Šukienė

Administratorė
Ingrida Šukienė

1994 m. baigusi Kauno technologijos universiteto verslo administravimo bakalauro studijas, pradėjo dirbti statybos-restauravimo bendrovėje, administratore. Rengė  bendrovės vidaus dokumentaciją, buvo atsakinga už informacijos perdavimą atsakingiems asmenims, vykdė klientų, užsakovų priėmimą, smulkių užsakymų priėmimą, tiesioginį perdavimą gamybai bei darbų vadovams.  Rengė darbuotojų  priėmimo-atleidimo dokumentaciją, tiesiogiai dalyvavo darbuotojų  atrankose. Nuo 1999 m. buvo paskirta buhalterės padėjėja. Dirbo buhalterine programa „Stekas“. Buvo atsakinga už pirminių dokumentų apskaitą, finansines operacijas, buhalterinių ataskaitų formavimą ir duomenų formavimą ir pateikimą išorinėms intitucijoms.Tuo pačiu nuolatos dirbo ir administracinį darbą. 2009 m. vykdė personalo vadovės ir vadovybės atstovės pareigas. Buvo atsakinga už dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose  dokumentaciją  bei su tuo susijusias procedūras.  Taip pat vadovavo įgyvendinant  Europos standartus  bendrovėje, vykdė standartizacijos procesus, darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolę, vykdomuose objektuose, ruošė aplinkosaugos ataskaitas ir darbo kokybės dokumentaciją, vykdė vidinį auditą. Atlikdavo kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos auditus bei darbuotojų mokymus,  atstovaudavo bendrovę  išorinių auditų metu.

Ingrida yra išleidusi ir kelias poezijos knygas: „Palydintis mostas“ (2003 m) bei „Angele, pametei sparną“ (2008 m).

Ingrida neabejoja, kad įgyta ilgametė bendradarbiavimo patirtis atveria galimybę gyvai  bendrauti su klientais, priimti iššūkius ir spręsti problemas. Atsakingumas, diplomatija, kantrumas, atidumas –  kertiniai akmenys, kurie sėkmingai bus panaudoti ir dirbant „Neli Beliakaitės Baltijos baleto akademijos“ kolektyve.