Irena Demidovičienė

Administratorė
Irena Demidovičienė

1985 m. baigė Vilniaus Universiteto Prekybos fakulteto ekonomikos specialybę.

Baigusi studijas darbo patirties sėmėsi įvairiose įmonėse: Ūkinių prekių bazėje dirbo prekių žinove,  dirboKūno Kultūros ir Sporto Komitete Prie LRMT materialinio tiekimo skyriuje, vėliau įmonėje „Žalgiris“ bei sporto klube „Panerys“ dirbo vadybininke. Nuo 1994 iki 2011 m. buvo UAB “Viskas sportui” savininkė ir direktorė. Pareigos apėmė projektų rengimą ir vykdymą, dalyvavimą  viešuosiuose pirkimuose bei kainų apklausose, bendravimą su tiekėjais, kokybiško ir ekonomiško sporto inventoriaus paiešką, bendradarbiavimą su pirkėjais rengiant valstybės investicijų  projektus susijusius su sporto bazių įrengimu, sporto inventoriaus tiekima, klientų aptarnavimą, veikos organizavimą. Nuo 2011 iki 2014 m. dirbo UAB „Demostyle” projektų vadove ir buvo atsakinga už projektų rengimą ir jų vykdymą, dalyvavimą viešųjų pirkimų konkursuose ir laimėtų konkursų darbo vykdymą.

Irena visada intensyviai keldavo savo kvalifikaciją kursuose ir seminaruose: 2003 m. LR VŠĮ „Socialinės ir ekonominės plėtros centras“ seminarai  „Europos sąjungos finansuojamų projektų rengimas’’ ir „Europos sąjungos projektų valdymas“, 2008 m. LR VŠĮ. „Problemų sprendimų centras“, seminaras „LRDK praktinis taikymas įmonių personalo veikloje‘‘, 2010 m. UAB „Advanced Advice“ mokymai „Marketingo valdymas sporto organizacijose“pagal projektą „Sporto vadybininkų ir sporto organizacijų vadovų gebėjimų ir kompetencijų tobulinimas“, 2016 m. išklausyti UAB „Eliza” buitinių paslaugų profesiniai mokymai ir gautas diplomas su pagyrimu

Irena apie save sako: „Esu komunikabili asmenybė, sukaupusi ilgametę praktiką bendraujant tiek su tiekėjais, tiek su klientais. Daugiau nei 20 metų patirtis dirbant vadovaujamą darbą išmokė įkvėpti komandą ir organizuoti jos darbą siekiant bendrų tikslų. Esu žingeidi, nuolat mokausi ir ieškau sprendimų žvelgdama į problemas su pozityvumuir smalsumu“. Irena prie „Neli Beliakaitės Baltijos baletoakademijos“ kolektyvo  prisijungė 2019 m. rugpjūčio  mėnesį.