Jolanta Vymerytė

In memoriam
Jolanta Vymerytė

1983 m. baigusi M. K. Čiurlionio menų mokyklos baleto skyrių ir įgyjusi baleto artistės kvalifikaciją, toliau mokslus tęsė Maskvos choreografijos mokyklos baleto pedagogų kursuose, kuriuos baigė 1986 metais. 1994 m. baigė Maskvos teatrinio meno akademiją (GITI, M. T. Semionovos kursą) bei įgyjo pedagogo – choreografo magistro laipsnį.

Nuo 1986 m. yra M. K. Čiurlionio menų mokyklos baleto skyriaus klasikinio šokio pedagogė – ekspertė. Nuo 1998 m. dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, nuo 2006 m. paskiriama Šokio ir judesio katedros vedėja. 1990–2011 m. dirbo A. Cholinos šokio teatro A|CH pedagoge repetitore.

Jolantos Vymerytės baleto pedagogo stažas – 35 metai. Per tą laiką yra išleidusi šešias baleto artisčių laidas, kurios tapo vedančiosiomis baleto atlikėjomis tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Jos mokinės: N. Beliakaitė, J. Dronina, O. Konošenko, R. Kudžmaitė. Yra parengusi tarptautinių baleto konkursų lauretes.

Jolanta Vymerytė intensyviai savo baletine patirtimi dalinasi vesdama tarptautinius baleto seminarus (Romoje, Paryžiuje, Viljandėje ir t.t.), kurdama choreografines miniatiūras, kurios yra atliekamos baleto konkursuose ir koncertuose. Taip pat rengia studijų programas LMTA bei Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje, užsiima aktyvia baleto meno sklaida.

Džiaugiamės, kad šiuo metu neišsenkančiomis baleto žiniomis dalinasi akademines klases veda Neli Beliakaitės Baltijos baleto akademijoje.