Sigita Dailydaitė

Klasikinio šokio mokytoja
Sigita Dailydaitė

2010 m. įgijo muzikinį išsilavinimą Druskininkų M. K. Čiurlionio muzikos mokykloje. 2000 – 2011 m. šoko Druskininkų šokių klubo „Flick“ , „Rock Rock“ bei „Decima“ kolektyvuose, dalyvavo respublikiniuose ir tarptautiniuose vaikų bei jaunimo šokio festivaliuose, konkursuose. 2011 m. įstojo į Lietuvos edukologijos universitetą ir 2015 m. sėkmingai jį baigė, įgydama šokio pedagogės, choreografės bei šokėjos bakalauro laipsnį.

Studijų universitete metu sceninės šokio patirties sėmėsi ir TV projektuose „Auksinis balsas“, „X faktorius“, „Šok su manimi“, „Šok“, „Lietuvos balsas“. Sigita taip pat aktyviai dalyvauja įvairiuose šokių pastatymuose: nuo 2014 m. šoka Anželikos Cholinos, Kipro Mašanausko ir Romo Lileikio miuzikle „Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto legenda“, nuo 2016 m. – roko operoje „Jūratė ir Kastytis“, nuo 2016 m. – Anželikos Cholinos šokio spektaklyje „Otelas“ , nuo 2017 m. – miuzikle „Kakė Makė”.

Šokio patirties įgijo ir užsienyje: 2013 m. pasirodė Baltarusijoje vykstančiame tarptautiniame konkurse „Slavianskij bazar“; 2014 m. liepos mėn. šokio paslapčių sėmėsi Londone. Išklausė ir nemažai patirties gavo seminaruose: 2013 m. „Judesių fiziologija“, „Kalanetikos metodo taikymo ypatumai sveikatingumo pamokose“; 2016 m. dalyvavo teoriniame-praktiniame kalanetikos pagrindų kurse, kuris vadovaujasi „The Callanetics Exercise Method“ programa; 2017 m. dalyvavo praktiniuose mokymuose vadovaujantis „The Callanetics Exercise Method“ programomis, tokiomis kaip Callanetics Pure, Callanetics Extreme, Callanetics Countdown; 2017 m. išklausė individualius teorinius – praktinius pagrindų kursus, vadovaujantis „The Callanetics Exercise Method“ programa.

Sigita nuo 2012 m. iki 2015 m. šokio paslaptimis dalijosi dirbdama mokytoja šokių ir sveikatingumo studijoje „City Dance“, nuo 2016 m. ne vienam mokiniui meilę šokiui įskiepijo dirbdama šokių mokytoja studijoje „Saltare“, o nuo 2017 m. dirba trenere judesio ir mankštos studijoje „ENSO“.Šiuo metu ši jauna, perspektyvi bei profesionali šokėja savo baleto žiniomis dalijasi bei moko vaikus  Neli Beliakaitės Baltijos baleto akademijoje.